The Red Spider

Czerwony pajak

by Marcin Koszalka

Poland/ Czech Republic/ Slovak Republic, 2015, 90 mins

Production: MD4, Agnieszka Kurzydlo, Wisniowa 55 m 14, 02-520 Warsaw, Poland, T +48 22 126 89 47, office@md4.eu, www.md4.eu