The Dybbuk. A Tale of Wandering Souls

Dybuk. Rzecz o wedrowce dusz

by Krzysztof Kopczynski

Poland/ Ukraine/ Sweden, 2015, 86 mins

International Sales:
Eureka Media

e-mail: info@eurekamedia.info