Soap Opera

Fei zao ju

by Wuershan

China, 2004, 90 mins

International Sales:
Hong Kong Vision

Beijing office
5-2111 Jiao Changkoujie 9 Hao
Dewai Dajie, Beijing, 100011 China
T: +86 (1) 391 1624 007
Fax: +86 (10) 8206 3799
e-mail: kingvision@vip.sina.com