The Piano in a Factory

Gang de qin

by Meng Zhang

China, 2010, 119 mins