Les chants de Maldoror

Marudororu no uta

by Shuji Terayama

Japan, 1977, 30 mins