Young Aphrodites

Mikres Afrodites

by Nikos Koundouros

Greece, 1963, 88 mins