Next To Nothing

Tyle co nic

by Grzegorz Dębowski

Poland, 2023, 93 min

Print source: Studio Munka – Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Studio Munka – Polish Filmmakers Association)
00-834 Warszawa
T 22 556 54 70
studiomunka@sfp.org.pl

Contact: Bartosz Friese b.friese@sfp.org.pl