Dead Man's Letters

Pisma myortvogo cheloveka

by Konstantin Lopushanskiy

Soviet Union, 1986, 87 mins