Tomorrow's Weather

Pogoda na jutro

by Jerzy Stuhr

Poland, 2003, 95 mins

International Sales:
ITI Cinema

ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
T: +48 22 453 32 00
Fax: +48 22 453 36 48
e-mail: cinema@iticinema.com.pl
web: www.iticinema.com.pl