Goodbye, Doves!

Proshchayte, Golubi!

by Jakov Seguel

USSR, 1961, 95 mins