State Funeral

Proshchaniye so Stalinym

by Sergey Loznitsa

Russia, 2019, 135 min