Vpered, vremya!

Vpered, vremya!

by Vladimir Tarasov

Soviet Union, 1977, 18 mins