The Burglar

Vzlomshchik

by Valeri Ogorodnikov

Soviet Union, 1987, 90 mins