Five Girls and a Rope

Wu ge nu zi he yi gen sheng zi

by Hung-Wei Yeh

Taiwan, 1990, 123 mins